De belangrijkste trends op het gebied van een gezond binnenklimaat!

Home >> De belangrijkste trends op het gebied van een gezond binnenklimaat!

De belangrijkste trends op het gebied van een gezond binnenklimaat!

De kantoren van de toekomst zijn duurzaam, gezond én groen. De kabinetsdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten heeft voor bedrijfs- en kantooreigenaren grote gevolgen. Dat vraagt om meer aandacht voor isolatie, ventilatie en systeemkeuzes voor warmteopwekking. Het binnenklimaat komt hoger op de agenda. En duurzaamheid is echt niet meer alleen maar de energieprestatie, maar wordt integraal bekeken en zowel op het vlak van de huisvesting als op de organisatie en de hele productie of procesketen van toepassing verklaard.

Van het gas af

Bij nieuwbouw of renovatie is het sturen op een gasloos gebouw de nieuwe standaard geworden. We willen af van de vervuiling door de verbranding van fossiele brandstoffen, of het nu gaat om CO2 of andere vervuilende stoffen.

Met het aardgasvrij maken van je bedrijfspand help je niet alleen bij het realiseren van de klimaatdoelen het levert ook veel voordelen op. Zo kun je met een duurzame energievoorziening op de lange termijn veel geld besparen. Ga je bijvoorbeeld voor elektrische oplossingen, het beste alternatief op de korte termijn, dan heb je alleen nog maar elektriciteit nodig. En elektriciteit is over het algemeen goedkoper dan gas. Investeer je in een warmtepomp en zonnepanelen, dan kun je zelf het bedrijfspand geheel energieneutraal maken.

Het welzijn van de medewerkers

Duurzaam verwarmen van een kantoorpand begint bij een goede isolatie. Een gebouw dat optimaal geïsoleerd is heeft in de winter bij lagere temperaturen maar weinig warmte nodig om prettig in te kunnen werken.

Steeds meer gebouweigenaren en gebruikers realiseren zich dat een gezond en comfortabel binnenklimaat belangrijk is. Een gezond binnenklimaat zorgt ervoor dat het welbevinden van jouw medewerkers toeneemt, het reduceert het ziekteverzuim en het bevordert de mate van concentratie en productiviteit. Een gezonde (werk)omgeving is een sterke stimulans om de huisvesting aan te passen en te verbeteren.

 

 

Download gratis:

“Per 1 januari 2023 moet elke kantoor minimaal een energielabel C hebben. Lees in dit e-boek achtergronden en hoe je het aanpakt. En -dus- hoe je geld kunt besparen.” 

Werken aan engergielabel a voor kantoor

Frisse lucht is niet langer een futiliteit

Een slechte luchtkwaliteit, een relatief hoge concentratie verontreinigde lucht, is visueel nauwelijks waar te nemen. De luchtkwaliteit heeft grote invloed op de productiviteit en het welzijn van de medewerkers. Een slecht klimaat, veelal veroorzaakt door onvoldoende ventilatie (o.a. hoge concentraties CO2 en fijnstof) en de verdamping van vluchtige organische stoffen (VOC-emissies, verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die makkelijk verdampen), geeft een productiviteitsverlies tot wel 10%.

Onvoldoende frisse lucht kan leiden tot comfortproblemen: vochtoverlast, schimmel, slecht geventileerde of muffe kantoren. Een gezond binnenklimaat is niet langer een sluitpost in een ontwerp van een gebouw, maar een belangrijke voorwaarde en kan bovendien leiden tot energiebesparing.

Zelf energie opwekken

Zelf duurzame energie opwekken wordt in Nederland door steeds meer organisaties toegepast. Met behulp van bijvoorbeeld de zon, de wind, biomassa, warmte-koude opslag of biogas kan schone, klimaat neutrale energie worden opgewekt.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Omdat zonnepanelen op licht werken, hoeft de zon niet persé te schijnen om toch energie op te wekken. Zonnepanelen kunnen zowel op een plat als een schuin dak worden gemonteerd.

Om de capaciteit te vergroten wordt wel gezocht naar beschikbare ruimte, waardoor ook gevels voorzien worden van zonnepanelen, bijvoorbeeld als vaste zonwering, maar ook parkeerdekken en het maaiveld worden gebruikt.

Groen heeft vele gunstige effecten

Eén van de bijdragen die wij kunnen leveren aan een betere leefomgeving voor niet alleen onszelf, maar ook de generaties na ons zijn groene gebouwen. Met groene gebouwen worden gebouwen bedoeld waar veel groene, natuurlijke items toegepast zijn. Deze groene gebouwen beschikken bijvoorbeeld over daktuinen, groene gevels en een groot aantal bomen en planten in en rondom het gebouw. Hierdoor krijgt het gebouw zowel letterlijk als figuurlijk een groen uiterlijk. Maar ook in het interieur van gebouwen wordt groen structureel meegenomen en zijn er eyecatchers zoals een groene wand over meerdere verdiepingen hoog. Het toepassen van de duurzaamheidsgedachte in de bebouwde omgeving is dan ook een actueel thema.

Verbeterde gezondheid, hogere productiviteit, stressreductie, afname hitte-eiland effect, verbetering luchtkwaliteit, esthetische vooruitgang, thermische isolatie, gunstig akoestisch effect, waterbuffering, koelend vermogen, geluidsdemping, langere levensduur dakbedekking zijn hier voorbeelden van. Hoe meer groen wordt toegepast, hoe groter het effect.

Voorkomen wateroverlast

Gebouwen zorgen ervoor dat de bodem onder het bebouwde oppervlak niet meer de natuurlijke toevoer van water heeft. Op de meeste plekken is het daarom verplicht om maatregelen te nemen om hemelwater te bufferen, bijvoorbeeld met een wadi, en te infiltreren in de bodem, in plaats van de snelle afvoer via het (dan overbelaste) riool. Ook wordt er vaker voor gekozen om daken zo uit te voeren dat ze water vast houden, zoals bij groendaken of retentiedaken, wat ook nog een positief effect heeft op de energiehuishouding en hittestress op warme dagen reduceert. Bij de locatiekeuze speelt dit aspect inmiddels vaker een rol om ook het risico op wateroverlast, vanwege overstroming, te voorkomen.

Meten is weten

Temperatuur, CO2 en vocht zijn heel simpel te meten. Trend in installatieland is dat deze data per ruimte verzameld en geïnterpreteerd kan worden. Door vraag gestuurd te ventileren, wordt er geventileerd waar en wanneer dit gewenst is. Sensoren kunnen op elke plek de kwaliteit van het binnenklimaat meten, en deze informatie verzenden naar regelingen en apps.

Comfortbeleving

Lage temperatuursystemen geven een ander comfortgevoel dan loeiende radiatoren. Balansventilatie geeft een ander comfortgevoel dan ventilatie via raamroosters en mechanische afzuiging.

Huisvesting heeft een groot effect op hoe mensen zich voelen en mensen die zich prettig, comfortabel en gelukkig voelen zijn veel productiever. Bovendien wordt huisvesting waar mensen met plezier gebruik van maken langer gebruikt, wat op zichzelf ook weer een duurzame verbetering is.

Schakel de hulp in van de experts

Wil jij een gezond en groen bedrijfspand en wil je gericht advies van de experts? Neem dan vrijblijvend contact op met Technowacht en wij helpen jou graag verder om de eerste stappen naar een duurzamer kantoorgebouw te zetten.

Wil je snel een goed advies?

Bel me terug

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lees ook: