Hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit?

Home >> Hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit?

Het kantoor van de toekomst, hoe ziet dit eruit?

“Er zijn veel trends die impact hebben op de kantooromgeving.”

 

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze economie en daarmee ook op veel bedrijven met kantoren. Doordat steeds meer mensen thuiswerken, komen kantoren leeg te staan.

 

Thuiswerken heeft een grote impact op het kantoor van de toekomst

Accountants- en adviesorganisatie KPMG onderzocht hoe bedrijven wereldwijd omgaan met de coronapandemie. Aan het onderzoek deden vijftig Nederlandse bedrijven mee. Een van de uitkomsten is dat zeven op de tien bedrijven verwachten minder kantoorruimte nodig te hebben.

De belangrijkste reden is dat bedrijven het thuiswerken hebben ontdekt. In eerste instantie werd er noodgedwongen thuisgewerkt, om te voorkomen dat mensen elkaar besmetten. De vrees was dat thuiswerken tot minder productiviteit zou leiden, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

De termen tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken en het nieuwe werken zijn al lang geen nieuwe termen meer. Thuiswerken, voor de coronacrisis, was voor veel medewerkers al een gewoonte voor één dag in de week en voor bedrijven was het vooral een keuze hier wel of niet aan mee te doen.

Medio maart vorig jaar werden strenge coronamaatregelen afgekondigd in een poging om de verspreiding van het virus in te dammen. Hiermee verviel voor bedrijven die keuze en gingen we massaal over naar 100% thuiswerken. Kantoorpanden werden gedwongen te sluiten.

 

Wat is remote werken nou precies?

Remote werken is een manier van werken dat je in staat stelt om zelf in controle te zijn over waar en wanneer je werkt. Door je werktijden en locaties aan te laten sluiten op jouw behoefte, kun je je dag optimaliseren.

 

Thuiswerken is de norm geworden

Het afgelopen jaar heeft ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat het virus moeilijk in te dammen is, en dat corona blijvende en uitdagende gevolgen heeft op het toekomstige huisvestings- en werkplekvraagstuk.

Er zijn gelukkig diverse voordelen voor bedrijven te benoemen. Op menselijk niveau is het grootste voordeel dat medewerkers zich meer gewaardeerd voelen door hun werkgever/opdrachtgever. Dit komt doordat ze de vrijheid en het vertrouwen krijgen om hun werk in te delen dat bij hen past. Dit resulteert in meer gedreven, loyale en productieve medewerkers.

Op basis van die ervaring vertrouwen veel bedrijven erop dat thuiswerken een structurele oplossing is voor de lange termijn. Organisaties hebben dus minder behoefte aan kantoorruimte.

 

Het kantoor van de toekomst

Hebben organisaties in het ‘nieuwe normaal’ straks minder of juist meer vierkante meters kantooroppervlakte nodig? En kan er straks een goede hybride vorm ontstaan? Er zijn medewerkers die, zodra het kan, weer direct in oude patronen terugvallen en fulltime terugkeren naar kantoor. Andere medewerkers hebben het thuiswerken als prettig en productief ervaren. Zij blijven liever vanuit huis werken. Hier zullen ondernemers, directieleden, facility managers etc. goed over moeten nadenken.

Dat de kantooromgeving een andere invulling krijgt is inmiddels duidelijk. Dat mensen (gedeeltelijk) teruggaan naar kantoor staat ook vast. De verschuiving zal natuurlijk ook sterk per sector verschillen. Zeker binnen de overheid en de financiële sector zullen veel medewerkers thuis blijven werken, meer dan voor corona.

Dit betekent dat het kantoor een andere functie krijgt. De meerwaarde van het kantoor verschuift van het aanbieden van een werkplek naar een plek waar mensen samenwerken, verbinden, kennis delen en netwerken. Er zal dus veel meer aandacht uitgaan naar de wensen van de gebruikers.

Hoe vertaalt zich dit naar bijvoorbeeld de kantoorinrichting? Bureaus maken plaats voor statafels, kantoorruimten worden aangepast tot comfortabele samenwerkplekken met een meer huiselijke sfeer. De ruimten worden kleurrijk ingericht waar medewerkers gezamenlijk aan de slag gaan. En verder meer informele lounges, die warmte en gezelligheid uitstralen.

 

Een gezond binnenklimaat

Daarnaast krijgen bedrijven te maken met een nieuw vraagstuk: hoe veilig en gezond zijn de huidige werkplekken voor onze medewerkers?

Het binnenklimaat van onder andere kantoren, praktijkruimten en winkels bestaat in grote lijnen uit de luchtkwaliteit en het thermisch comfort op de werkplek.

Een slechte luchtkwaliteit, een relatief hoge concentratie verontreinigde lucht, is visueel nauwelijks waar te nemen. De luchtkwaliteit heeft grote invloed op de productiviteit en het welzijn van de medewerkers. Een slecht klimaat, veelal veroorzaakt door onvoldoende ventilatie (o.a. hoge concentraties CO2 en fijnstof) en de verdamping van vluchtige organische, geeft een productiviteitsverlies tot wel 10%.

Daarnaast heeft een slechte luchtkwaliteit in grote mate invloed op het ziekteverzuim en het welbehagen van de medewerkers. Veelgehoorde klachten bij een slecht binnenmilieu zijn concentratieverlies, hoofdpijn, irritaties aan de ogen en luchtwegen en verkoudheidsverschijnselen.

Naast de luchtkwaliteit speelt het thermisch comfort een belangrijke rol. Het thermisch comfort ofwel behaaglijkheid is de gevoelswaarde waarin tevredenheid over het thermisch binnenklimaat wordt uitgedrukt.

De gezondheid van de medewerkers verdient ruimschoots aandacht in iedere organisatie en het aanbieden van een goede en veilige werkplek valt voor de werkgever onder de zorgplicht.

 

Download gratis:

'Werken aan een duurzaam kantoor -en bespaar kosten - met energielabel A.

Per 1 januari 2023 is het hebben van een energielabel C verplicht voor kantoren. '

Werken aan engergielabel a voor kantoor

Geraadpleegde bronnen:

Longfonds: hoe gezond is de lucht bij jou?

Rijksoverheid: Gezonde werkomgeving

Lees ook: