Subsidieregeling voor verbetering ventilatie op scholen

Home >> Subsidieregeling voor verbetering ventilatie op scholen

Subsidieregeling voor verbetering ventilatie op scholen

Begin 2021 gaat de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) van start, een regeling om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Dit betreft de eerste € 100 miljoen, van de € 360 miljoen die het kabinet heeft aangekondigd.

 

Aan welke voorwaarden voor de subsidieregeling voor verbetering ventilatie op scholen dient mijn gemeente te voldoen?

De regeling is aan te vragen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021

 • De gemeente is aanvrager van de subsidie
 • De specifieke uitkering is maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%.
 • De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022.

 

Welke voorwaarden worden er nog meer gesteld aan mijn gemeente voor het verkrijgen van deze subsidie?

De subsidieregeling voor verbetering ventilatie op scholen is bestemd voor een project waarbij bestaande schoolgebouwen verbouwd worden. In het project treft uw gemeente in elk geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren.

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot:

 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;
 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012;

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken, dan moet uw gemeente met deze regeling zorgen voor:

 • het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 genoemde eisen en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven.
 • het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.
 • De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.

De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31 december 2023 moet de bouw afgerond zijn. Dit kan door de minister uitgesteld worden tot 30 juni 2024. Hiervan, en van andere belangrijke wijzigingen, moet uw gemeente de minister op de hoogte houden.

Download gratis:

‘handige tips om te werken aan een gezond binnenklimaat’

E boek over gezonde werkomgeving

De aanvragen voor de subsidieregeling verbetering ventilatie op scholen

Niet de schoolbesturen zelf, maar uw gemeente vraagt deze specifieke uitkering aan.

Een aanvraag gaat over 1 project en bevat:

 • adresgegevens van de school/scholen;
 • een verklaring waarin u aangeeft dat de ventilatie niet voldoet;
 • een overzicht van de maatregelen en de luchtverversingscapaciteit of CO2-concentratie nadat de maatregelen zijn genomen;
 • het aantal leerlingen op 1 oktober 2020;
 • een begroting;
 • een tijdsplanning van de werkzaamheden.

 Uw gemeente kan een onbeperkt aantal aanvragen indienen. De aanvragen kunnen van 4 januari 2021 09:00 uur tot 30 juni 2021 17:00 uur ingediend worden via een aanvraagformulier op mijn.rvo.nl. Het aanvraagformulier staat 4 januari op de website. De minister kan de aanvraagtermijn verlengen tot en met 13 september 2021 als er nog budget is.

De minister verdeelt het bedrag op volgorde van binnenkomst van de juiste aanvragen. Moet uw gemeente de aanvraag eerst nog aanpassen of aanvullen? Dan geldt de datum waarop de tweede, verbeterde versie bij de minister binnen is.

 

Wat kunnen wij voor uw school betekenen?

De specialisten van Technowacht werken gemotiveerd en met veel plezier aan het ontwikkelen, leveren, installeren en optimaliseren van airconditioning en binnenklimaatinstallaties. Ons doel is het werken aan een schoolomgeving waar leerlingen en docenten/medewerkers graag leren en werken. Altijd staat het verbeteren van de luchtkwaliteit centraal.

Want uiteindelijk is er maar één ding dat telt: het welzijn en de gezondheid van u en uw leerlingen en docenten/medewerkers!

Lees ook: