Vragenlijst met betrekking tot uw binnenklimaat

Home >> Vragenlijst met betrekking tot uw binnenklimaat

Vragenlijst met betrekking tot uw binnenklimaat

Een vragenlijst. Waarom? Welnu uit de praktijk weten we dat het lastig is om te bepalen waaraan je kunt werken om de werkomgeving te verbeteren. Ook weten we dat meningen uiteenlopen bij het team. Vandaar een vragenlijst die je als team kunt invullen, om daarmee de aandachtsgebieden op te sporen.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Deze verkorte vragenlijst is bedoeld voor oriënterend binnenklimaatonderzoek in niet-industriële situaties. De vragenlijst bevat niet alleen vragen over thermisch binnenklimaat maar ook een aantal vragen die te maken (kunnen) hebben met de binnen luchtkwaliteit.

Hoe te gebruiken

Het uitgangspunt is dat iedereen van het team onafhankelijk van elkaar de lijst invult. Dus zonder overleg met collega’s. Het is in het belang van het onderzoek dat er zo veel mogelijk mensen mee doen. Het is belangrijk dat men ook de vragen invult asl er geen of weinig klachten zijn. Het gaat om het totaalbeeld.

De vragen:

 1. Heeft u, wanneer u in het gebouw bent, vaak last van hoofdpijn of een zwaar hoofd? JA NEE
 2. Heeft u, op uw werkplek, vaak last van (ongewone) vermoeidheid? JA NEE
 3. Heeft u, op uw werkplek, vaak last van geïrriteerde of branderige ogen? JA NEE
 4. Heeft u, op uw werkplek, vaak last van keelirritaties of een droge keel? JA NEE
 5. Heeft u, op uw werkplek, vaak last van een loopneus of een verstopte neus? JA NEE
 6. Heeft u, op uw werkplek, vaak last van een droge of geïrriteerde huid? JA NEE
 7. Vindt u het vaak te warm op uw werkplek? JA NEE
 8. Vindt u het vaak te koud op uw werkplek? JA NEE
 9. Heeft u, op uw werkplek, vaak last van tocht? JA NEE
 10. Vindt u de lucht, op uw werkplek, vaak droog? JA NEE
 11. Vindt u de lucht, op uw werkplek, vaak bedompt of benauwd? JA NEE
 12. Heeft u nog andere klachten die volgens u veroorzaakt worden door het gebouw? JA NEE
 13. ZO JA,  welke? ………………………………………………………………………………….
 14. Heeft u verder nog opmerkingen? JA NEE
 15. ZO JA, welke? …………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoe nu verder?

Je kunt nu alle inzichten bij elkaar voegen. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld. Het is nu aan experts om te bekijken waar verbetering mogelijk is. Je kunt denken aan de werkplek en zithouding, maar ook de algehele atmosferische omgeving. Graag voeren wij een quick scan voor u uit om de verbeterpunten in luchtvochtigheid, temperatuur, ventilatie en stofontwikkeling te meten.

 

bron: http://www.arbokennisnet.nl/ > Thermisch binnenklimaat