Een klimaat neutrale organisatie als doel

Home >> Een klimaat neutrale organisatie als doel

Een klimaat neutrale organisatie als doel

“Per 1 januari 2023 dient elk kantoorgebouw in Nederland over                        minimaal energielabel C te beschikken”.

 

Een klimaat neutrale organisatie? Waar staat jouw organisatie op het gebied van duurzaamheid? Heb jij een doelstelling bepaald om naar toe te werken? En heb je daarvoor het tijdspad bepaald? Een doel zou bijvoorbeeld kunnen zijn een klimaat neutrale organisatie.

Welke spelregels gelden er?

Per 1 januari 2023 dient elk kantoorgebouw in Nederland over minimaal energielabel C te beschikken. Wat houdt de regeling energielabel C kantoren in? Wat zijn de stappen om op het niveau van energielabel C kantoren te komen?

De belangrijkste aandachtspunten voor een klimaat neutrale organisatie op een rijtje

Indien jij jouw organisatie energiezuiniger wil maken doe je er goed aan meteen de regeling Energielabel C kantoren te bestuderen en dit in je plannen mee te nemen, omdat per 1 januari 2023 elk kantoorgebouw in Nederland namelijk minimaal over energielabel C dient te beschikken.

Geldt de verplichting Energielabel C kantoren ook voor jouw organisatie?

In de regeling is bepaald dat elk kantoor groter dan 100 m2 per 1 januari 2023 minimaal over energielabel C dient te beschikken. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. En voldoe je als organisatie niet aan deze eisen dan mag  jouw pand per 1 januari 2023 niet meer als zodanig worden gebruikt. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

 

Download gratis:

'Werken aan een duurzaam kantoor -en bespaar kosten - met energielabel A.

Per 1 januari 2023 is het hebben van een energielabel C verplicht voor kantoren. '

Werken aan engergielabel a voor kantoor

Voor welke panden geldt de verplichting Energielabel C kantoren niet?

Deze verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder dan 50 procent is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 m2 is;
 • het gaat om een monument (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermd stads- en dorpsgezicht;
 • het een kantoorgebouw betreft dat ten hoogste twee jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Wie handhaaft deze verplichting?

De gemeente waar jouw kantoorpand is gevestigd treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting.

Hoe ga ik als ondernemer met een klimaat neutrale organisatie aan de slag?

Start met het lezen van de Energiebesparingsverkenner Kantoren. Deze verkenner geeft jou een indicatie hoe je als organisatie aan de Energielabel C-verplichting kan voldoen.

Voor welke panden geldt de verplichting Energielabel C kantoren niet?

Deze verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder dan 50 procent is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 m2 is;
 • het gaat om een monument (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermd stads- en dorpsgezicht;
 • het een kantoorgebouw betreft dat ten hoogste twee jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Wie handhaaft deze verplichting?

De gemeente waar jouw kantoorpand is gevestigd treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting.

Hoe ga ik als ondernemer met een klimaat neutrale organisatie aan de slag?

Start met het lezen van de Energiebesparingsverkenner Kantoren. Deze verkenner geeft jou een indicatie hoe je als organisatie aan de Energielabel C-verplichting kan voldoen.

Welke inzichten geeft de verkenner jou?

De verkenner geeft inzicht in onder andere: 

 • de investeringskosten;
 • de besparing op energiekosten (op jaarbasis) en de terugverdientijd;
 • het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per vierkante meter.

Belangrijk om te weten

De resultaten van de Energiebesparingsverkenner zijn gebaseerd op gestandaardiseerde uitgangspunten zoals:

 • de mate van isolatie, afhankelijk van het bouwjaar en gebouwtype;
 • het type van de gebouwinstallaties;
 • het gemiddelde gebruikersgedrag (stoken, gebruik warm tapwater);
 • de gemiddelde investeringsbedragen.

Omdat het om gestandaardiseerde uitgangspunten gaat zijn de resultaten van de verkenner dus indicatief.

Lees ook: