Wat bedoelen we nu eigenlijk met binnenklimaat?

Home >> Wat bedoelen we nu eigenlijk met binnenklimaat?

Een gezond binnenklimaat – Maar wat bedoelen we nu eigenlijk met binnenklimaat?

Binnenklimaat is een breed begrip. Hiermee bedoelen we de toestand van temperatuur, luchtsnelheid, luchtkwaliteit (verontreinigingen), luchtvochtigheid, licht en uitzicht. Ook geluid kan worden geschaard onder het kopje binnenklimaat. Een goed binnenklimaat heeft een positief effect op de productiviteit en in lichtere mate op het ziekteverzuim van de medewerkers.

Het binnenklimaat in jouw kantoorpand of productieruimte verdient dus ruime aandacht. Dit artikel gaat dus over de kantooromgeving. Voor andere werkomgevingen zoals (chemische) laboratoria gelden andere normen.

De Arbowet verplicht jou als werkgever te streven naar zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden voor je medewerkers. Dit geldt ook voor het binnenklimaat op jouw werkplek.

 

Hoe bevorder je het welzijn van je medewerkers?

De productiviteit en het welzijn van de medewerker kan worden bevorderd door het binnenklimaat te optimaliseren. Dit realiseer je door een zo hoog mogelijk prestatieniveau van het binnenklimaat na te streven. Zo hoog mogelijk betekent rekening houdend met de omstandigheden, (o.a. weersomstandigheden) de bouwkundige staat en kwaliteit van het gebouw en mogelijkheden van de in het gebouw aanwezige klimaatbeheersingstechniek.

Wat is het effect van het binnenklimaat?

De kwaliteit van het binnenklimaat in jouw kantoorgebouw heeft directe invloed op de productiviteit én het ziekteverzuim van je medewerkers. Diverse onderzoeken en studies tonen aan dat medewerkers tot maar liefst 11% productiever zijn als er continu verse luchttoevoer is.

Diezelfde productiviteit neemt dus ook weer af, tot wel 10% minder, als verse luchttoevoer uitblijft.

Kortom, de kwaliteit van lucht heeft veel invloed op de gezondheid, welzijn en productiviteit van jouw medewerkers. Dit geldt niet alleen voor de werkvloer, maar ook als de medewerkers thuiswerken!

Download gratis:

'handige tips om te werken aan een gezond binnenklimaat'

E boek over gezonde werkomgeving

De veroorzakers van ongezonde binnenlucht

De grootste veroorzakers voor ongezonde binnenlucht zijn altijd en overal aanwezig. Het is dus noodzakelijk om deze veroorzakers aan te pakken of te elimineren. Hieronder noemen we een aantal en waar ze door ontstaan:

CO2

Een door ons uitgeademd gas, waarvan de concentratie relatief eenvoudig kan worden gemeten. CO2 is een goede indicator voor luchtverversing. CO2 wordt als marker gebruikt voor de hoeveelheid ventilatie in relatie tot het aantal aanwezige personen.

Met een CO2-meter kan eenvoudig worden vastgesteld of ten opzichte van het aantal aanwezige personen voldoende wordt geventileerd. Indien de CO2-concentratie in de buurt komt bij de 1200 ppm, kan het ventilatiesysteem in een hogere stand worden gezet. Als er geen ventilatiesysteem aanwezig is, kunnen roosters of ramen verder worden geopend.

Vocht

Kan afkomstig zijn van het productieproces, douchen of wassen. Sommige panden hebben door een bouwkundig gebrek al vochtproblemen. Door verbeteringen in de bouw is een afname in vochtproblemen te zien. Vochtproblemen ontstaan wanneer vochtige lucht door onvoldoende ventilatie blijft hangen.

Schimmel

Ontstaat vaak door bouwkundige gebreken, lekkages, onvoldoende ventileren, te lage of juist een te hoge temperatuur. Schimmel is vaak een resultaat van te veel vocht in een bepaalde ruimte of in het gebouw. De meeste schimmels groeien goed op warme, vochtige plaatsen.

VOS (vluchtige organische stoffen)

Deze kunnen vrijkomen bij allerlei producten die gebruikt worden, zoals verf- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers en bouwmaterialen. VOS zijn organische stoffen die bij kamertemperatuur gemakkelijk verdampen en die schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.

Benieuwd naar de luchtkwaliteit op jouw kantoor?

Laat vrijblijvend en geheel kosteloos de luchtkwaliteit bij jou op kantoor meten. Meer weten? Klik hier

 

Welke maatregelen kun je als werkgever nemen?

De productiviteit en het welzijn op de werkvloer neemt toe als er rekening wordt gehouden met:

 • Gezonde luchtkwaliteit
 • Goede ventilatie
 • Gerichte aanvoer van frisse lucht
 • Minimale blootstelling aan verontreinigde lucht

Het binnenbrengen van schone buitenlucht zorgt voor een hogere zuurstofconcentratie en verlaagt de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht.

  Zo zorg je voor frisse lucht op de werkvloer

  Frisse lucht, hoe pak je dat nu als werkgever efficiënt en energiezuinig aan? Experts zijn van mening dat een combinatie van zowel een klimaatbeheersingssysteem als natuurlijke ventilatie de beste oplossing is voor de juiste binnenlucht-balans. Wij noemen er een aantal:

  Zet regelmatig de ramen en deuren open

  Luchten kan in eerste instantie door ramen en deuren open te zetten. Hierdoor frist de ruimte op, waardoor de hersenen weer zuurstof krijgen. Je kunt de ramen en deuren bijvoorbeeld tijdens een pauze of de eerste 10 tot 30 minuten van de werkdag open zetten. Zo kunnen de medewerkers productief aan de werkdag beginnen!

  Planten verbeteren de luchtkwaliteit én de creativiteit

  Planten zijn natuurlijke luchtzuiveraars, dat is algemeen bekend. Planten fleuren het kantoor op, brengen kleur op de werkvloer en zorgen voor een extra portie creativiteit.

  Onderzoek heeft uitgewezen dat planten op kantoor de creativiteit en productiviteit van medewerkers met respectievelijk 45 procent en 38 procent kunnen verhogen.

  Plaats een ventilatie-unit van formaat

  Een verluchtingssysteem is en blijft de meest effectieve manier om een ruimte continu van frisse lucht te voorzien. Dankzij een goed systeem zullen de medewerkers altijd zuivere lucht inademen, waardoor ze productiever zijn en minder last hebben van bijvoorbeeld hoofdpijn of concentratieverlies.

   

  Het verschil tussen oude en nieuwe gebouwen

  Het is niet realistisch om de kwaliteit van het binnenklimaat voor alle gebouwen op hetzelfde (hoge) niveau na te streven. Door onderscheid te maken in prestatieklassen (A, B en C) voor nieuwe en oude gebouwen kan de meest optimale werkomgeving voor zowel bestaande bouw als voor nieuwbouw worden nagestreefd. Waarbij van nieuwe gebouwen, gebouwd volgens de laatste stand der techniek, een betere prestatie verwacht mag worden dan voor ouder(re) gebouwen. Een verbouwing of renovatie is daarom uitermate geschikt om het prestatieniveau van een gebouw te verhogen.

   

  Luchtkwaliteit meten op kantoor

  Er zijn vaak verbluffend makkelijke manieren om een en ander te verbeteren. Maar het begint met het meten van het werkklimaat. Met speciale apparatuur meet onze expert welke concentraties stoffen er aanwezig zijn en welke temperatuur deze hebben over een langere periode. Op deze manier kunnen we analyseren welke eigenschappen van de lucht een slechte luchtkwaliteit veroorzaken.

  Op onze website treft u een gratis checklist aan met een plan van aanpak om te werken aan een gezonde leefomgeving.

   

  Wil je snel een goed advies?

  Bel me terug

  "*" geeft vereiste velden aan

  Naam*
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Lees ook: