april 12, 2023

Een gezond binnenklimaat

Maar wat bedoelen we nu eigenlijk met binnenklimaat?

Stap binnen in de wereld van een gezond binnenklimaat! We gaan het hebben over meer dan alleen de temperatuurinstelling op je thermostaat. Ontdek wat er binnen gebeurt, met de lucht en alles daarom heen, echt belangrijk is. Het is niet alleen over frisse lucht krijgen, het gaat ook over hoe het jou beïnvloedt. Denk aan welzijn en productiviteit.

We gaan samen op ontdekkingstocht en geven je slimme tips om jouw omgeving beter te maken. Dus, zet je schrap voor een reis waarin we de geheimen van een goed binnenklimaat onthullen en je laten zien hoe je jouw plek kunt optimaliseren. Klaar om deze frisse lucht in te ademen?

Wat word er bedoeld met binnenklimaat?

Mensen brengen tot wel 90% van hun tijd binnen door, vooral in hun eigen huis of op kantoor. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, ouderen, of zieken. Daarom is de kwaliteit van ons binnenmilieu van essentieel belang.

Het binnenmilieu omvat diverse factoren, waaronder fysische, chemische en biologische elementen die invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van bewoners. Denk aan:

luchtkwaliteit

geluid

thermisch comfort

licht

vochtigheid

schimmel

straling en nog veel meer.

 

Bovendien beïnvloedt het gedrag van bewoners of collega’s het binnenmilieu, zoals:

rookgewoonten

aanwezigheid van huisdieren

gebruikte bouwmaterialen

emissies uit consumentenproducten

 

Bron: RIVM

our team

Wat is het effect van het binnenklimaat kantoor?

De kwaliteit van het binnenklimaat kantoor heeft directe invloed op de productiviteit én het ziekteverzuim van je medewerkers. Diverse onderzoeken en studies tonen aan dat medewerkers tot maar liefst 11% productiever zijn als er continu verse luchttoevoer is.

Diezelfde productiviteit neemt dus ook weer af, tot wel 10% minder, als verse luchttoevoer uitblijft.

Kortom, de kwaliteit van lucht heeft veel invloed op de gezondheid, welzijn en productiviteit van jouw medewerkers. Dit geldt niet alleen voor de werkvloer, maar ook als de medewerkers thuiswerken!

De veroorzakers van ongezonde binnenlucht

De grootste veroorzakers voor ongezonde binnenlucht zijn altijd en overal aanwezig. Het is dus noodzakelijk om deze veroorzakers aan te pakken of te elimineren. Hieronder noemen we een aantal en waar ze door ontstaan:

CO2

Een door ons uitgeademd gas, waarvan de concentratie relatief eenvoudig kan worden gemeten. CO2 is een goede indicator voor luchtverversing. CO2 wordt als marker gebruikt voor de hoeveelheid ventilatie in relatie tot het aantal aanwezige personen.

Met een CO2-meter kan eenvoudig worden vastgesteld of ten opzichte van het aantal aanwezige personen voldoende wordt geventileerd. Indien de CO2-concentratie in de buurt komt bij de 1200 ppm, kan het ventilatiesysteem in een hogere stand worden gezet. Als er geen ventilatiesysteem aanwezig is, kunnen roosters of ramen verder worden geopend.

Vocht

Kan afkomstig zijn van het productieproces, douchen of wassen. Sommige panden hebben door een bouwkundig gebrek al vochtproblemen. Door verbeteringen in de bouw is een afname in vochtproblemen te zien. Vochtproblemen ontstaan wanneer vochtige lucht door onvoldoende ventilatie blijft hangen.

Schimmel

Ontstaat vaak door bouwkundige gebreken, lekkages, onvoldoende ventileren, te lage of juist een te hoge temperatuur. Schimmel is vaak een resultaat van te veel vocht in een bepaalde ruimte of in het gebouw. De meeste schimmels groeien goed op warme, vochtige plaatsen.

VOS (vluchtige organische stoffen)

Deze kunnen vrijkomen bij allerlei producten die gebruikt worden, zoals verf- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers en bouwmaterialen. VOS zijn organische stoffen die bij kamertemperatuur gemakkelijk verdampen en die schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.

Binnenklimaat verbeteren op werkvloer

Binnenklimaat kantoor, hoe pak je dat nu als werkgever efficiënt en energiezuinig aan? Experts zijn van mening dat een combinatie van zowel een klimaatbeheersingssysteem als natuurlijke ventilatie de beste oplossing is om je binnenklimaat te verbeteren. Wij noemen er een aantal:

Zet regelmatig de ramen en deuren open

Luchten kan in eerste instantie door ramen en deuren open te zetten. Hierdoor frist de ruimte op, waardoor de hersenen weer zuurstof krijgen. Je kunt de ramen en deuren bijvoorbeeld tijdens een pauze of de eerste 10 tot 30 minuten van de werkdag open zetten. Zo kunnen de medewerkers productief aan de werkdag beginnen!

Planten verbeteren de luchtkwaliteit én de creativiteit

Planten zijn natuurlijke luchtzuiveraars, dat is algemeen bekend. Planten fleuren het kantoor op, brengen kleur op de werkvloer en zorgen voor een extra portie creativiteit.

Onderzoek heeft uitgewezen dat planten op kantoor de creativiteit en productiviteit van medewerkers met respectievelijk 45 procent en 38 procent kunnen verhogen.

Plaats een ventilatie-unit van formaat

Een verluchtingssysteem is en blijft de meest effectieve manier om een ruimte continu van frisse lucht te voorzien. Dankzij een goed systeem zullen de medewerkers altijd zuivere lucht inademen, waardoor ze productiever zijn en minder last hebben van bijvoorbeeld hoofdpijn of concentratieverlies.

Het verschil tussen oude en nieuwe gebouwen

Het is niet realistisch om de kwaliteit van het binnenklimaat voor alle gebouwen op hetzelfde (hoge) niveau na te streven. Door onderscheid te maken in prestatieklassen (A, B en C) voor nieuwe en oude gebouwen kan de meest optimale werkomgeving voor zowel bestaande bouw als voor nieuwbouw worden nagestreefd. Waarbij van nieuwe gebouwen, gebouwd volgens de laatste stand der techniek, een betere prestatie verwacht mag worden dan voor ouder(re) gebouwen. Een verbouwing of renovatie is daarom uitermate geschikt om het prestatieniveau van een gebouw te verhogen.

Binnenklimaat meten op kantoor

Er zijn vaak verbluffend makkelijke manieren om een en ander te verbeteren. Maar het begint met het meten van het werkklimaat. Met speciale apparatuur meet onze expert welke concentraties stoffen er aanwezig zijn en welke temperatuur deze hebben over een langere periode. Op deze manier kunnen we analyseren welke eigenschappen van de lucht een slechte luchtkwaliteit veroorzaken.

Op onze website tref je een E-book met een gratis checklist en een plan van aanpak om te werken aan het verbeteren binnenklimaat.

Bel mij terug

    Een vraag stellen