Een frisse school, wat is dat?

Home >> Een frisse school, wat is dat?

Een frisse school, wat is dat?

Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en de omgeving.

Zelf aan de slag

Het energiegebruik in veel schoolgebouwen is hoog. Vooral het (gemiddeld) elektriciteitsverbruik is, vergeleken met de normvergoeding, de afgelopen jaren flink gestegen. De energieprijzen zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Frisse scholen zorgen voor:

 • Besparing op de energie (kostenbesparing),
 • Minder luchtvervuiling (beperking CO2-uitstoot/broeikaseffect),
 • Vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen.

 

De positieve effecten van een gezond binnenmilieu op scholen

Een slechte kwaliteit van binnenmilieu leidt tot gezondheidsklachten. In 70-80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit.

Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting.

Een gezond binnenmilieu op scholen zorgt voor de volgende positieve effecten:

 • Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel
 • Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel
 • Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel.

 

Het belang van duurzaam onderhoud op scholen

Een duurzaam huisvestingsplan (DHP) en/of een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (DMOP) biedt uitstekende mogelijkheden om tot gezonde, duurzame en betaalbare scholen te komen. Het integreren van duurzame aspecten in het meerjarig onderhoudsplan resulteert niet alleen in een duurzamer gebouw, maar bespaart ook geld. Niet alleen op investerings- en onderhoudskosten, maar ook op de exploitatie.

 

Een gezond binnenklimaat, hoe maak ik als school de juiste keuze?

Er gaat veel mis bij gebalanceerde ventilatie in bestaande scholen. Zowel bij de aanleg als bij het gebruik, beheer en onderhoud. En dat leidt tot ontevredenheid, een te hoog CO2-gehalte, comfortklachten, en hoge onderhouds- en energiekosten.

Onze binnenklimaat specialisten kunnen u adviseren over de juiste aanleg van de kanalen, de inregeling, het voorkomen van storingen, een hoog comfort, duidelijkheid over het gebruik en het voorkomen van hoge kosten.

 

En daarnaast adviseren wij u als school het volgende:

 • Zorg voor voldoende kennis en expertise, in huis of ingehuurd via onze organisatie. Wij investeren in een goede samenwerking,
 • Zorg voor een goede afstemming tussen uw bestuur, schooldirectie en gebruikers,
 • Kies een oplossing op maat, die passend is bij uw school en de leerlingen en medewerkers,
 • Kies bij voorkeur een systeem met warmteterugwinning (WTW) en CO2-sturing, en monitoring en beheer op afstand,
 • Denk bij de afweging van kosten niet alleen aan de aanschafkosten. Een installatie gaat 15 jaar mee. De onderhouds- en energiekosten over 15 jaar zijn vaak groter dan de aanschafkosten,
 • Zoek een installatiebedrijf met ervaring in schoolgebouwen en met gebalanceerde ventilatiesystemen,
 • Zorg dat de installateur ook minimaal een jaar (liever 5 jaar) verantwoordelijk blijft voor het functioneren en het beheer en onderhoud. Leg prestatie-eisen vast in het contract,
 • Zorg voor aanwezigheid en controle op het werk en schakel een onafhankelijke deskundige in voor de oplevering,
 • Hou er rekening mee dat een ventilatiesysteem goed beheer en onderhoud nodig heeft. Het belangrijkste is het vervangen van de filter,
 • Kies een onderhoudsbureau dat ervaring heeft met ventilatiesystemen, want (her)inregelen en onderhoud van ventilatie en luchtbehandelingstechnieken is echt andere materie en complexer dan onderhoud van CV- en lichtinstallaties.

 

Wat kunnen wij voor uw school betekenen?

De specialisten van Technowacht werken gemotiveerd en met veel plezier aan het ontwikkelen, leveren, installeren en optimaliseren van airconditioning en binnenklimaatinstallaties. Ons doel is het werken aan een schoolomgeving waar leerlingen en docenten/medewerkers graag leren en werken. Altijd staat het verbeteren van de luchtkwaliteit centraal.

Want uiteindelijk is er maar één ding dat telt: het welzijn en de gezondheid van u en uw leerlingen en docenten/medewerkers!

Download gratis:

‘handige tips om te werken aan een gezond binnenklimaat’

E boek over gezonde werkomgeving

Lees ook: