Een goede schoolventilatie is essentieel

Home >> Een goede schoolventilatie is essentieel

Een goede schoolventilatie is essentieel

Een goede ventilatie van schoolgebouwen is actueler dan ooit en toch voldoen nog lang niet alle schoolgebouwen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie.

Alle schoolgebouwen in Nederland dienen te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. U, als school, kunt hierbij hulp krijgen van het ministerie van OCW. Het kabinet stelt  € 360 miljoen  beschikbaar om scholen te helpen de ventilatie op orde te krijgen.

 

Hoe belangrijk is een goede ventilatie op de school van mijn kind?

Een slechte kwaliteit van het binnenmilieu in uw schoolgebouw leidt tot gezondheidsklachten bij uw leerlingen en docenten.

In 70-80% van de klaslokalen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Op veel scholen in Nederland is de luchtkwaliteit dus ondermaats. Dit veroorzaakt niet alleen concentratieproblemen en vermoeidheid bij leerlingen en docenten, het vergroot ook de kans op verspreiding van het coronavirus (of andere virussen) in klaslokalen. En dit kan weer leiden tot meer ziekteverzuim onder leerlingen en docenten.

Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen in schoolgebouwen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting.

De feiten op een rijtje

 • 38% van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (7137 locaties).
 • Van de onderzochte scholen voldoet 11% nog niet. Hier zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties).
 • Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog. Of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden.

Ventilatie in relatie tot de verspreiding van het coronavirus

Overdracht van het virus vindt vooral plaats bij verspreiding van grote druppels, via bijvoorbeeld hoesten en niezen, aldus het RIVM. Ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken.

Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien functioneren leerlingen en docenten het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.

 

Mijn school voldoet niet aan de ventilatie-eisen, wat nu?

Scholen die niet voldoen aan de ventilatie-eisen in het bouwbesluit dienen wel te onderzoeken hoe ze maatregelen kunnen nemen om de ventilatie te verbeteren. Goede ventilatie op school kan helpen gezondheidsklachten zoals hoofdpijn te verminderen. Bovendien leren alle leerlingen het beste in een prettige omgeving met schone lucht.

In sommige gevallen duren de bouwtechnische aanpassingen langer.  Met maatregelen voor korte termijn kunnen de lessen gewoon doorgaan. Bijvoorbeeld extra ventilatieroosters aanbrengen. Of aanvullend luchten in de pauzes.

Scholen informeren medewerkers en ouders zelf over de ventilatie in hun schoolgebouw. Iedereen die vragen heeft over de ventilatie en zich zorgen maakt, kan bij de school terecht.

Wat is schoolventilatie nou precies?

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht die vervuild is door bijvoorbeeld vocht, stof en ziekteverwekkers. Ventileren in uw schoolgebouw is mogelijk via natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld roosters of kieren) of via mechanische ventilatiesystemen. Maar kan ook door ramen en deuren open te zetten, wat weer niet aangenaam is tijdens de wintermaanden.

De richtlijnen met betrekking tot een goede ventilatie staan in het Bouwbesluit. Ventileer altijd volgens de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing zijn op uw schoolgebouw.

 

Download gratis:

‘handige tips om te werken aan een gezond binnenklimaat’

E boek over gezonde werkomgeving

 

 De inhoud van de subsidieregeling

Een aantal praktische zaken rondom de subsidieregeling voor u op een rijtje:

 • Uw gemeente is aanvrager van de subsidie ventilatie op scholen (zogenaamde SPUK-regeling). De aanvraag kan ingediend worden tussen 4 januari 2021 en 30 juni 2021,
 • Gemeenten en schoolbesturen kunnen maximaal €1.000.000 euro aanvragen, naar rato van het leerlingenaantal. Een gemiddelde basisschool ontvangt maximaal €000 Rijksbijdrage,
 • Er dient sprake te zijn van cofinanciering. 30% wordt gefinancierd door middel van de subsidieregeling, 70% wordt bijgelegd door de gemeente en uw schoolbestuur,
 • Voorwaarde is dat de gemeente een verklaring geeft dat de ventilatie op uw school niet voldoet aan Frisse Scholen Klasse C (bestaande bouw) of Klasse B (bouw na 2012).
 • De gemeente dient te verklaren dat de ventilatie in uw school momenteel niet voldoet,
 • Indien de subsidie wordt toegekend aan uw school kunnen de werkzaamheden voor het verbeteren van de ventilatie uiterlijk worden gestart in januari 2022 en worden afgerond voor 2024.

 

Welke eisen worden er gesteld aan de subsidie verstrekking?

Om als school in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen de ventilatiesystemen na aanpassing te voldoen aan de volgende eisen:

 • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd vóór 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd vóór 1 april 2012,
 • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd vanaf 1 april 2012,
 • Het schoolgebouw dient voorzien te worden van kooldioxidemeters in ieder klaslokaal,
 • Er dient een energieregistratie- en bewakingssysteem te zijn met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

 

Veel scholen doen nog onderzoek naar de ventilatie in het schoolgebouw

Dat kan zijn omdat er geen technici beschikbaar waren. Of omdat onderzoek geen voorrang kreeg.

Twijfelt u of het aanwezige ventilatiesysteem in uw schoolgebouw aan het Bouwbesluit voldoet, neem dan contact met ons op. Onze ervaren ventilatie experts helpen u graag. Onze ervaring leert dat er voor iedere situatie, zowel in een oud als nieuw gebouw, een oplossing is om te voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.

Lees ook:

Alles over de warmtepomp!

Alles over de warmtepomp!

Met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kun je jouw gebouw verduurzamen