Kennisbank & Nieuws

Home >> Nieuws

Een gezond binnenklimaat op scholen

Een gezond binnenklimaat op scholen

Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg van de PO-Raad (sectororganisatie van het Primair Onderwijs).

Ventilatie schoolgebouwen

Ventilatie schoolgebouwen

Nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie.

Een goede schoolventilatie is essentieel

Een goede schoolventilatie is essentieel

Een goede ventilatie van schoolgebouwen is actueler dan ooit en toch voldoen nog lang niet alle schoolgebouwen aan de wettelijke normen voor ventilatie

Een frisse school, wat is dat?

Een frisse school, wat is dat?

Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Reinigen van mechanische ventilatie

Reinigen van mechanische ventilatie

Binnenklimaat in balans. Vaak wordt het binnenklimaat genoemd als oorzaak van gezondheidsklachten. Vochtigheid en stofdeeltjes spelen een belangrijke rol. Lees verder

Zorg voor goede ventilatie op kantoor

Zorg voor goede ventilatie op kantoor

Binnenklimaat in balans. Vaak wordt het binnenklimaat genoemd als oorzaak van gezondheidsklachten. Vochtigheid en stofdeeltjes spelen een belangrijke rol. Lees verder